Het is zowat een sprong van bijna een eeuw terug in de tijd, een periode van naoorlogse heropstanding, de eerste schaarse automobielen, de krakende radio's en de Charleston.
In een klein dorpje met overwegend landbouwers, vissers, ambachtslui en arbeiders, in het uiterste noorden van Vlaanderen dicht bij de Nederlandse grens kwam een jonge onderpastoor op het idee een toneelbond op te richten. Het was E.H. De Meulemeester die zonder veel scrupules, zijn geesteskind, met de bescheiden naam "Kunst Veredelt", de 20ste eeuw instuurde.

We schrijven 20 november 1920. Eerst schoorvoetend, daarna met volle overgave had een flinke schare mannenvolk zich als toneelliefhebber aangeboden. In die tijd waren vrouwen in het toneelgebeuren niet toegelaten.

Uit de annalen lezen wij dat op zondag 18 en maandag 26 december 1921 een uitgebreide toneelavond werd gepresenteerd met een programma dat er zo uitzag:
  • "De Banneling" (romance)
  • "Kosthuis Buller" (blijspel in 3 bedrijven)
  • "In Den Storm" (oorlogsdrama in 4 taferelen)
  • "De Erfenis Van Tante Trees" (kluchtlied)

Aanvang 16.00u - inkomprijzen 3-2-1 Befr. Zoals blijkt was dergelijke programmatie geen sinicure.


eerste foto van Kunst Veredelt in 1923.

Toen in 1925 E.H. De Meulemeester tot pastoor van Belsele-Puyvelde werd benoemd nam E.H. Huygghe, ook onderpastoor, de leiding over, tot in 1940 wereldoorlog II uitbrak. Een periode waarin "Kunst Veredelt" met hebben en houden, gebukt onder geweer- en bommengeweld de schuilkelders introk. In 1946 werd een nieuwe toneelgeneratie aangetrokken. Het was onderpastoor E.H. Vercruyssen die een nieuwe start mogelijk maakte. Er werd terug toneel gespeeld in Kieldrecht.
- "SOS Vitrix" - "Vlammende vleugels" - "Schip in Nood" - "Den Wonderdoctoor" - ...
Allemaal ronkende titels uit die tijd.

E.H. Vercruyssen vertrok in 1948 en "Kunst Veredelt" zat zonder leider en regisseur. Het waren Emiel Van Ruymbeke en Alfons Baert die de toneelbond door die moeilijke periode heen loodsten. Tot in 1957 E.H. Bernaert benoemd werd tot onderpastoor en fervent toneelliefhebber als hij was, nam hij spontaan de leiding op zich om KVK als bloeiende toneelvereniging verder de geschiedenis in te sturen. Onder zijn regie werden stukken als "Wel te Rusten, Excellentie", en "Waar de Ster Bleef Stille Staan" met veel succes opgevoerd.

Rond 1960 kwam er een kentering in het hele toneelgebeuren. Het gemengd acteren deed zijn intrede. Voortaan zouden vrouwenrollen niet meer door mannen worden vertolkt. Dit betekende dan ook het einde van de tijd waarin onderpastoors als leider en regisseur fungeerden.

Renaat Staes, letterlijk en figuurlijk, een toneelmonument uit Sint-Niklaas werd binnengehaald om met KVK deze nieuwe weg verder uit te bouwen. Hoogtepunten uit deze periode waren: - "Kinderen Van Ons Volk" en "Ninotschka".

Jammer genoeg in 1969 overleed op nog jonge leeftijd deze laatste getalenteerde figuur. Mede door dit verlies en de ondertussen revolutionaire opkomst van de televisie zakte het toneelgebeuren in Kieldrecht, maar ook elders, naar een absoluut dieptepunt.
Het was André Uytdenhouwen die in 1970 de ingeslapen toneelratten weer ging opzoeken en hen aanspoorde om samen met enkele jongeren "Kunst Veredelt" terug nieuw leven in te blazen.

André Uytdenhouwen

Lucien Deckers

Lucien Deckers werd de nieuwe voorzitter. De eerste vertoning vond plaats in de toen nog bestaande cinemazaal "METRO" op de Kouter het blijspel "Soubrette" in een regie van Marcel Van der Aa uit Melsele. En zoals bleek met enig succes want het publiek had de weg naar het toneel teruggevonden.

Na enkele toneelopvoeringen onder regie van André Uytdenhouwen werd er opnieuw een zwaargewicht uit Sint-Niklaas aangetrokken, Willy De Greef.

Onder zijn spelleiding kwam "Kunst Veredelt" voorgoed uit de startblokken. Meer en meer jongeren voelden zich aangetrokken om toneel in al zijn facetten te beleven.

De toneelploeg kende niet alleen acteurs maar ook decorbouwers, geluid- en lichttechniekers, grimmeurs en vele, vele andere helpende handen. Zij zijn voor de moderne toneelketting allen onmisbare schakels geworden.

Ondertussen was "Kunst Veredelt" naar de oude stal teruggekeerd, het bescheiden zaaltje, Het Patronaat (Sint-Michielskring). Maar door de steeds grotere opkomst van ons publiek en het ontbreken van de nodige infrastructuur was een geschikte toneelzaal een absolute noodzaak geworden.

In november 1978 was het dan zover. "Kunst Veredelt" kreeg een plaatsje in de speciaal ingerichte sporthal-cultuurzaal. We beschikten dan over 135m2 decorvloer plus de nodige kleed-, sanitaire en opbergruimtes.

Door de vrij creatieve aanpak van Willy De Greef evolueerde onze toneelvereniging tot een zeer bloeiend gezelschap.
Vanaf 1984 ging "Kunst Veredelt" meer beroep doen op verschillende regisseurs. Zij werden telkens voor één productie afzonderlijk aangesproken. Vele beroepsacteurs, bekend van theater en tv, kwamen met veel plezier naar Kieldrecht afgezakt. Enkele namen: Dimitri Dupont, Danni Heylen, Carry Goossens, Eric Verschueren, Alex Wilequet, Ronny Verheyen, Eddy Vereycken, Lieven Hostens, Guido Horckmans, Steph Bayens, Marc Lauwrys, Dirk Vermiert, Martin Gyselinck, Dirk Meul, Reinhilde Demets, Nele Goossens, Claire Nelissen, Steven De Lelie, Maarten Bosmans, Tania Kloek, Rudy Goes, Wim Van de Velde, Marc Boon, Gerty Van de Perre, Nans De Haes, Hans Royaards, Steph Goossens.

"Kunst Veredelt" was ondertussen uitgegroeid tot één van de betere amateurtoneelgroepen uit de regio. Het ledenaantal steeg zienderogen.

In 1985 nam Juul Van De Walle het voorzitterschap over van Lucien Deckers. Hij deed dit tot in 1987.

Juul Van De Walle

Robert Uytdenhouwen
Vanaf 1988 nam Robert Uytdenhouwen de ondertussen zware taak op zijn schouders. Zware investeringen op gebied van technische installaties bleven niet uit. Het decor, belichting en geluid kregen een groter aandeel in de toneelproducties. Gelukkig bezat en bezit "Kunst Veredelt" de nodige mensen om zich op dat vlak te kunnen manifesteren.

Jan Van de Perre, ondertussen opgegroeid tussen en op de planken, nam vervolgens de fakkel van Robert Uytdenhouwen over in 1993.

2000, een nieuw millennium en een nieuwe thuishaven voor "Kunst Veredelt". Ontmoetingscentrum Ermenrike, een prachtige zaal, in de dorpskom van Kieldrecht werd vanaf dan onze vaste stek.
Met 2 vaste producties per jaar (periode maart en periode november) en af en toe een jeugdproductie of een gastproductie, waar toch steeds een stevige investering mee gepaard gaat, is toneelspelen een bedrijfje op zich geworden. Het ganse jaar wordt er gewerkt, gerepeteerd en geïnvesteerd, niet alleen aan toneelvoorstellingen, ook aan het inrichten van wedstrijden, cursussen en voorstellingen van jongeren, organiseren van culturele uitstappen en alle andere aspecten van het verenigingsleven.

"Kunst Veredelt" kijkt met trots en grote vreugde op die voorbije jaren. Wanneer één of andere gelegenheid het toch wel groot arsenaal foto's vanonder het stof wordt gehaald, dan zien wij hoe bij sommige de rimpels steeds dieper gegroefd en het grijs al vanzelf is gekomen, zodat ouder schminken al minder nodig is. Maar een deel van onze jeugd wordt klaargestoomd en zal vanaf nu stilletjes in de producties ingepast worden.

Natuurlijk komen ook herinneringen boven aan hen die ondertussen overleden zijn en die mede een groot aandeel hadden in de historische wereld van "Kunst Veredelt". Mensen zoals Luc Kegels, Julien 'Toets' Thieleman, Juul Van De Walle, Lucien Deckers, Mariëtte Verley, George Van Landeghem, Andre Uytdenhouwen, Ward Van de Perre, Diane Scheerders en decorbouwers Florent Rijsbrack en Frans Joos.

Julien 'Toets' Thieleman

Mariëtte Verley

Terugkijken is vreugde en droefheid tegelijk. Maar als vastberaden toneelratten zeggen we allemaal:


"The show must go on..."

Cultuurboom gaat naar Kunst Veredelt

BEVEREN-WAAS - Voor het eerst in vijf jaar reikt de gemeente Beveren een Cultuurboom uit. De eervolle onderscheiding gaat naar de koninklijke toneelvereniging Kunst Veredelt uit Kieldrecht.

De Cultuurboom werd in 2008 al eens uitgereikt aan figurentheater Vlinders & Co. De onderscheiding gaat naar mensen of groeperingen die zich hebben ingespannen voor de culturele en geestelijke ontplooiing van de Beverse inwoners.
'De eminente jury vond dat de koninklijke toneelvereniging Kunst Veredelt uit Kieldrecht gelauwerd moest worden', zei schepen Peter Deckers (CD&V) tijdens de academische zitting. 'Terecht,' benadrukte de schepen, 'want de vereniging heeft in haar lange bestaansgeschiedenis sinds 1920 een enorme evolutie doorgemaakt. Daarom overhandig ik met veel plezier de Cultuurboom 2012 aan voorzitter Jan Van de Perre.'
De gelegenheidstoespraak werd verzorgd door acteur Carry Goossens, die in het verleden vijf regieopdrachten deed voor Kunst Veredelt. 'Het spreekt voor zich dat ik blij ben dat het net deze vereniging is die ik lof mag toezwaaien', zei Goossens in zijn speech. 'Het is net hier dat ik tijdens mijn eerste regie de vrouw van mijn leven vond.' (Carry ontmoette zijn latere vrouw Chris Bus bij Kunst Veredelt, nvdr.).
'Ik heb vijf regies mogen doen en kom nog geregeld kijken naar andere producties. Ik kan niet ontkennen dat ik trots ben dat ik mee een steentje heb bijgedragen tot het succes van vandaag.'
Tijdens de academische zitting zorgde actrice Nele Goossens - geen familie van Carry - voor enkele fel gesmaakte humoristische intermezzi.

Bron: Het Nieuwsblad


Bekijk ons fotoalbum van de cultuurboom!